LAST PIECES SALE DO -50%!

Regulamin Karty PrezentowejWARUNKI OGÓLNE

Wydawcą Kart Prezentowych jest firma Magdalena Cibis zarejestrowana pod adresem Poznańska 29/7 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP 6332238232

Kartą Prezentową jest bon towarowy w postaci Kodu Rabatowego wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w prowadzonym przez Wydawcę sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.breath.clothing.pl.

Nabywcą jest osoba, która w breath.clothing otrzymuje od Wydawcy Kartę Prezentową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Użytkownikiem jest każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej.

Kod Rabatowy jest unikalnym kodem którego użycie w trakcie zakupów obniża wartość należności zgodnie z nominałem Karty Prezentowej odpowiednio o 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 lub 600zł.

Towarami są produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym breath.clothing

I. Nabycie i realizacja Karty Prezentowej

 1. Kartę Prezentową można nabyć składając zamówienie on-line w sklepie internetowym breath.clothing (www.breath.clothing)
 2. Karty Prezentowe dostępne są standardowo w dziewięciu nominałach (50 zł, 100 zł, 150zł, 200 zł, 250zł, 300zł, 400zł, 500zł, 600zł), wartość Karty Prezentowej wyrażona jest w PLN.
 3. Zakup Karty Prezentowej za pośrednictwem sklepu internetowego można opłacić przelewem tradycyjnym, systemem elektonicznym t-pay lub kartą kredytową.
 4. W momencie zakupu Karty Nabywcy jest wysyłany email z Kodem Rabatowym, którego wartość jest odpowiednia opłaconej kwocie zamówienia.
 5. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Karta Prezentowa:

a) może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym breath.clothing
b) Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wystawcy,
c) ewentualna wymiana produktu zakupionego środkami znajdującymi się na Karcie Prezentowej możliwa jest w ciągu 90 dni, na podstawie paragonu zakupu. W przypadku wymiany na towar o niższej wartości nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce,
d) Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Prezentowe, które zostały utracone po ich przekazaniu Nabywcy.
e) do obowiązków Nabywcy i Użytkownika należy zabezpieczenie przed skopiowaniem unikalnego Kodu Rabatowego, który znajduje się w wiadomości email otrzymanej w dniu zakupu Karty.
g) Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wystawcy z tytułu utracenia maila z kodem rabatowym, lub nieuprawnionego korzystania z Karty Prezentowej przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie Kodu Rabatowego.

II. Termin ważności Karty Prezentowej

 1. Karta Prezentowa ważna jest bezterminowo

III. Płatności Kartą Prezentową

 1. Bon Podarunkowy upoważnia do zakupu towaru w sklepie internetowym breath.clothing działającym pod adresem www.breath.clothing
 2. Aby zrealizować Kartę Prezentową w trakcie zakupów, należy wpisać w odpowiednim miejscu unikalny Kod Rabatowy
 3. Gdy wartość zakupionego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przelewem, płatnościami elektronicznymi t-pay lub kartą kredytową.
 4. Przy realizacji Karty Prezentowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej.

IV. Inne

 1. Karta Prezentowa breath.clothing jest formą bonu towarowego i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 2. Wydanie Karty Prezentowej Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca na żądanie zgłoszone mailowo w dniu zakupu Karty Prezentowej, na dowód dokonanej wpłaty wydawcy środków pieniężnych, może otrzymać od Wydawcy pisemne pokwitowanie niebędące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.
 3. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych oraz odbiór Karty Prezentowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. W przypadku przekazania przez Nabywcę Karty Prezentowej Użytkownikowi, Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o treści niniejszego regulaminu oraz o możliwości zapoznania się z nim na stronie internetowej www.breath.clothing
 5. Ewentualne reklamacje związane z Kartami Prezentowymi będą rozpatrywane przez Wystawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę.
 6. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie sklepu www.breath.clothing
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl